Bading and dating


26-Jan-2020 03:08

The flirtatiously raised brow, the flamboyant voice and sexually suggestive questions of the TV talk show host of the defunct program “Isang Tanong, Isang Sagot” have been scrubbed off the air.In their place, Anselle Beluso offers the earnestness of a religious convert and the working man’s ensemble of faded jeans and a roomy shirt.Mabilis at parang inosenteng sumagot naman na meron daw.Nang tanungin namin kung sino ang mga ito, ang dalawang bading na magkatapat nga ang mga programa ang tinutukoy niya.Romansa special ang ipinalasap ni aktor kay bading sa hala­gang P3K na ginantihan ni beki ng galing sa pagkanta ng Ako Ang Nagwagi. Masuka-suka si bekibel nang makita ang maiitim na Easter eggs at hotdog. Ang puwitan nito, nangingitim na parang kawaling hindi iniis-is. Matapos ang oras ng ligaya, binuksan ni bakla ang ilaw.

bading and dating-29

liv tyler and ben affleck dating

If this song really means something special to you, describe your feelings and thoughts.

Ansel Beluso’s Facebook post I was searching for some document in my old files and came across this feature article on me that came out in the Sunday Inquirer Magazine some 15 years back.